ARCHÍV KÁZNÍ

január 2020

Jaroslav Bača

Kto je Boh

Uplynulú nedeľu sa u nás v KC Senica prihováral slovom pastor Jaroslav Bača. Pokračuje v téme Základy viery. Kládli ste si už niekedy v živote otázku: Kto je Boh? Naozaj ho poznám? Je skutočný? Nemýlim sa?… Spravte si pohodlie a vypočujte si túto kázeň. Hlavný text nájdeme v Skutkoch apoštolov, 17. kapitole.

VYPOČUŤ KÁZEŇ »
Júlia Štofanová

Bože, Ty maľuj

Uplynulá nedeľa u nás v KC Senica bola špeciálna. Slovom nám slúžila policajná duchovná kpt. Mgr. Júlia Štofanová. Jej kázeň bola umelecká. Pripomenuli sme si, ako Boh na počiatku stvoril z ničoho všetko. Kazateľka nás pozýva k tomu, aby sme aj my Bohu dovolili maľovať/ tvoriť v našom živote to, čo je na Jeho srdci.

VYPOČUŤ KÁZEŇ »
Jaroslav Bača

Inšpirácia Božieho slova

Kázeň z uplynulej nedele od pastora KC Senica Jaroslava Baču nás opäť uvádza do základov viery. Tentoraz sa zameriava na Božie slovo a jeho inšpiráciu Bohom, ale aj na to ako je potrebné nie len túto knihu čítať, ale ju aj žiť.  

VYPOČUŤ KÁZEŇ »
Jaroslav Bača

Choď, rob a uč

Novoročná kázeň od pastora KC Senica Jaroslava Baču otvára novú sériu kázní. V nej sa budeme venovať základom viery a ako poznanie Boha uplatniť v živote. V otváracom slove sme povzbudzovaní, aby sme žili s Bohom jednoducho a vitálne. Hlavný text nájdeme v evanjeliu podľa Matúša, 28. kapitole.

VYPOČUŤ KÁZEŇ »