ARCHÍV KÁZNÍ

jún 2020

Jaroslav Bača

Majetok a vzťahy

Ako žiť vieru naživo v oblasti majetkov a vzťahov? To nám vo svetle Božieho slova priblíži pastor kresťanského centra v Senici, Jaroslav Bača. Veríme, že vám prinesie požehnanie.  

VYPOČUŤ KÁZEŇ »
Jaroslav Bača

Krst

Uplynulá nedeľa v KC Senica bola výnimočná. V rámci bohoslužieb prebiehal krst, ktorým sa rozhodli novoveriaci vyznať pred Bohom i ľuďmi svoju vieru v Boha a rozhodnutie nasledovať Krista. Krst bol aj hlavnou témou kázne pastora Jaroslava Baču. Nech prinesie požehnanie.    

VYPOČUŤ KÁZEŇ »
Jaroslav Bača

Viera naživo – Pre celú rodinu

Nedeľa sa stretla s nedeľou a opäť sú bohoslužby v KC Senica za nami. Kázeň od pastora zboru Jaroslava Baču nadväzovala na kázeň z minulej nedele. Pokračoval v nej v téme Viera naživo – Rodina. Veríme, že vám prinesie požehnanie.  

VYPOČUŤ KÁZEŇ »
Jaroslav Bača

VIERA NAŽIVO – RODINA

Opäť je týždeň za nami a prinášame vám audiozáznam kázne z uplynulej nedele. Pastor KC Senica Jaroslav Bača otvoril novú sériu kázní pod názvom Viera naživo. V úvodnej kázni tohto bloku sa zameral na to, ako žiť vieru naživo v rodine. Veríme, že vám prinesie požehnanie.  

VYPOČUŤ KÁZEŇ »