ACSE (1)

Kázeň týždňa

Veľký Piatok

Pokračujeme v sérii špeciálnych video bohoslužieb. Dnešné sa nesú v znamení sviatku Veľkého piatku, kedy si pripomíname ukrižovanie Ježiša Krista. Veríme, že vám jej posolstvo prinesie požehnanie.

 

Share on facebook
Share on email