acsenica_kazen_image

Kázeň týždňa

Vianoce musia mať Máriu

Mária ako služobnica Pánova sa stala príkladom správneho služobníka v slove od pastora KC Senica Jaroslava Baču. Aké vlastnosti a charakter ju k tomu kvalifikovali sa dozviete po vypočutí nasledujúcej kázne.

Share on facebook
Share on email