NEDEĽA NA STAROM SÍDLISKU

19.mája o 10:00 hod. je tu nedeľa na starom sídlisku. Po nej budeme mať v Kresťanskom centre krst a občerstvenie. Pridajte sa a ak nie ste pokrstení, ozvite sa nám.