SVIATKY ONLINE

Priatelia, počas sviatkov budú naše bohoslužby iba online. Je tomu tak kvôli aktuálnym covid – opatreniam, ktoré vydal RÚVZ pre senický a skalický okres s platnosťou od 23.12.2020 až do odvolania. Sledujte náš youtube, facebook. Verím, že čoskoro sa stretneme osobne.

Share on facebook
Share on print
Share on email