NAŠE PROJEKTY 2021

ZÁKLAD

Energie (voda, elektrika, plyn), komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, poistenie budovy, nájom kcentra Holíč, príspevok pre pastora. 

MISIA a KOMUNITA

Misia Football Ambassadors - Luky a Lydka na rok služobne u nás, Nedeľa pod nebom, MYFEST gospelový festival, vianočné večierky Samaritans´purse.

Videoprodukcia, po uvoľnení pravidelné: MAMA kluby, služba pre mladých, azylový dom v Holíči a pomoc núdznym.

ZARIADENIE

Besiedka pre najmenších v AC Senica (maľovanie, koberec, zariadenie),
kancelária (maľovanie), besiedka v Holíči (detský stôl a stoličky), PA reproduktor v Holíči,
športové vybavenie pre futbalové a hokejbalové aktivity (lopty, chrániče, hokejky...),
iné drobnosti priebežne počas roka.

PODPORA VON

Podpora AC zborov podľa aktuálnych potrieb a misie Petrilákovcov na Ukrajine.

AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ?

Či už si domáci, návštevník alebo ktokoľvek, komu naša práca leží na srdci, budeme radi, ak sa zapojíš. Zapojiť sa môžeš modlitbou, dobrovoľníckou službou, slovami povzbudenia, nápadmi a finančne, či už jednorázovo alebo pravidelne.

Staňte sa aj Vy partnermi našej vízie.

Číslo účtu: SK93 0200 0000 0033 6536 8653

Číslo účtu:
SK93 0200 0000 0033 6536 8653

ĎAKUJEME VÁM.