kresťanské centrum
v Senici

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Každú nedeľu o 10:00
v kresťanskom centre.

AKTUÁLNE OZNAMY

VYNOVENÉ PRIESTORY

Pozývame vás do našich vynovených priestorov, už od 28.januára, každú nedeľu od 10:00 hod.

SEMINÁR CHVÁL

Priatelia, je tu seminár chvál pre nových aj už slúžiacich spevom alebo hrou na nástroj. Na týchto seminároch máme biblický aj praktický blok, kde spoločne cvičíme hudobné zručnosti. Každý svojim tempom a na svojej úrovni. Ste srdečne vítaní.

Skúste, aký dobrý je BOH...

NAJNOVŠIA NEDEĽA SPOLU

KDE NÁS NÁJDETE?