kresťanské centrum
v Senici

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Každú nedeľu o 10:00
v kresťanskom centre.

AKTUÁLNE OZNAMY

BOHOSLUŽBY S KRSTOM

Pozývame vás na bohoslužby s krstom v nedeľu 21.júna od 10:00 hod. Ktokoľvek má záujem pokrstiť sa, alebo dozvedieť sa viac, kontaktujte nás na senica@acsr.sk //Tešíme sa na oslavu.

OTVORENIE KCENTRA V HOLÍČI

Pozývame vás na otvorenie kresťanského centra Holíči – v nedeľu 28.júna o 14:30 hod. Sme vďační za tieto priestory a za Božiu priazeň v tomto meste. Inak by sa to nedalo. Tešíme sa na spoločnú oslavu a požehnanie. 😀 Pridajte sa!

VÍKENDOVKA

Pozývame vás na predĺženú víkendovku nášho kresťanského centra. Bude to čas stíšenia, odpočinku a duchovného načerpania. Registrovať sa môžete na bacova84katatina@gmail.com

Skúste, aký dobrý je BOH...

Žalm 34:9

NAJNOVŠIA KÁZEŇ

NÁS NÁJDETE?