kresťanské centrum
v Senici

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Každú nedeľu o 10:00
v kresťanskom centre.

AKTUÁLNE OZNAMY

PRAKTICKÁ ZBIERKA

Myslíme na núdznych medzi nami, ale aj okolo nás. V nedeľu alebo osobne cez týždeň môžete prispieť do zbierky trvanlivých potravín, šatstva, hračiek, tanierov a príborov, hrnčekov a podobných praktických vecí do domácnosti. Naším zámerom je prakticky pomáhať.

SVIATKY ONLINE

Priatelia, počas sviatkov budú naše bohoslužby iba online. Je tomu tak kvôli aktuálnym covid – opatreniam, ktoré vydal RÚVZ pre senický a skalický okres s platnosťou od 23.12.2020 až do odvolania. Sledujte náš youtube, facebook. Verím, že čoskoro sa stretneme osobne.

V JANUÁRI ZATVORENÍ

Kvôli štátnym nariadeniam sa v januári u nás nekonajú stretnutia v nedeľu ani v stredu. Na tento čas môžete sledovať naše youtube videá, pridať sa na spoločný chat ZOOM alebo nás kontaktovať inou formou (messenger, facebook či instagram ac senica). Zostaňme v kontakte! Veríme, že sa čoskoro vidíme osobne.

Skúste, aký dobrý je BOH...

Žalm 34:9

NAJNOVŠIA KÁZEŇ

NÁS NÁJDETE?