kresťanské centrum
v Senici

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Každú nedeľu o 10:00
v kresťanskom centre.

AKTUÁLNE OZNAMY

MIKULÁŠSKE DIELNIČKY

Milé deti a rodičia, je tu špeciálna akcia pre vás. Budeme tvoriť vianočné dekorácie, hrať sa, spievať a zaznie aj pár slov o Vianociach. Svoju účasť, prosím potvrďte na e-mail senica@acsr.sk

VIANOCE SPOLU

Na Vianoce má byť veriaca rodina spolu. Ktokoľvek sa k tejto rodine môže pridať. Vyhraďte si čas a pozvite svojich známych. Súčasťou programu bude aj vystúpenie detí. Uvítame, ak prinesiete aj malé občerstvenie a pobudnete spolu s nami.

Skúste, aký dobrý je BOH...

Žalm 34:9

NAJNOVŠIA NEDEĽA SPOLU

KDE NÁS NÁJDETE?