SRDCOVKA

Jedného kazateľa sa raz sused spýtal, čo má robiť, aby sa dostal do neba. Kazateľ mu povedal: „To je jednoduché, od svojho narodenia až do smrti nemôžeš spraviť ani jeden hriech a musíš stále robiť len dobré skutky.“ A tak sused na chvíľu stíchol a premýšľal. Nakoniec z neho vyšlo, že to sa predsa nedá. Kazateľ mu prikývol a hneď na to mu povedal evanjelium.

A práve evanjelium je naša srdcovka. Nebeský Otec hľadá svoje deti aj v našom meste, v tvojej rodine a konkrétne teba. Všetky zranenia a prázdnotu niesol Ježiš na kríž. Nikto z nás to nedokázal, iba On. A to je sila, ktorá dokáže očistiť a naplniť tvoje srdce. 

Božia láska to dokáže. Ak sa dáš. Skús vlastnými slovami povedať Bohu, čo máš na srdci. Možno máš veľa otázok. Možno potrebuješ zdielať zopár svojich osobných vecí. Určite sa ozvi.

* S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov výhradne na komunikáciu s kresťanským centrom AC SENICA. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a údaje môžu byť na základe Vašej žiadosti kedykoľvek vymazané.