KONTAKTNÉ ÚDAJE

Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Senica
Železničná 443
905 01 Senica
IČO: 37837249

senica@acsr.sk

+421 949 693 249

SK93 0200 0000 0033 6536 8653

pastor kresťanského centra

Jaroslav Bača

Jaroslav Bača