kresťanské centrum
v Senici

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Každú nedeľu o 10:00
v kresťanskom centre.

AKTUÁLNE OZNAMY

Skúste, aký dobrý je BOH...

NAJNOVŠIA NEDEĽA SPOLU

KDE NÁS NÁJDETE?