Archív kazateľa

Lubor Skladaný

Lubor Skladaný

Bol som odmietnutý ale Boh ma prijal

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od brata Lubora Skladaného, pastora zboru apoštolskej cirkvi Galanta. Hlavný text čerpal z evanjelia podľa Lukáša – prvé verše 19-tej kapitoly (príbeh o Zacheovi). Veríme, že Vám prinesie požehnanie.  

Počúvať kázeň »