Archív kazateľa

Vlado Žák

Vlado Žák

Ježiš nepotrebuje tvoju silu ale tvoju zlomenosť

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od brata Vladka Žáka, pastora zboru apoštolskej cirkvi Bratislava – Otcov dom. Kázeň zahŕňa aj svedectvo Elišky (domácej členky zboru Otcov dom) a zdieľanie manželky Vladka Žáka – Martinky Žákovej. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.  

Počúvať kázeň »