acsenica_kazen_image

Kázeň týždňa

Apoštolská cirkev na Slovensku

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od pastora kresťanského centra, Jarka Baču. Kazateľ pokračuje v sérii kázni o spoločenstve. Zameriava sa na Apoštolskú cirkev na Slovensku. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.

Share on facebook
Share on email