acsenica_kazen_image

Kázeň týždňa

Kristov kríž a moc Jeho vzkriesenia

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od vzácneho hosťa Jána Lacha, bývalého biskupa Apoštolskej cirkvi. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.

Share on facebook
Share on email