ARCHÍV KÁZNÍ

Jaroslav Hladík

Milosť v každom čase

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od Jarka Hladíka. Pokračuje v línii kázní Milosť vždy a všade. Rozoberá v nej rôzne druhy milostí, pričom sa zameriava na posilňujúcu. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.

Vypočuť kázeň »

Zdieľania

Prinášame Vám audio záznam zdieľaní a svedectiev, s ktorými sa s nami podelili domáci zboru. Veríme, že vám prinesú požehnanie.

Vypočuť kázeň »
Vlado Žák

Ježiš nepotrebuje tvoju silu ale tvoju zlomenosť

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od brata Vladka Žáka, pastora zboru apoštolskej cirkvi Bratislava – Otcov dom. Kázeň zahŕňa aj svedectvo Elišky (domácej členky zboru Otcov dom) a zdieľanie manželky Vladka Žáka – Martinky Žákovej. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.  

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Obnova

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od pastora kresťanského centra, Jarka Baču. Text, ktorý vykladá, je zapísaný v evanjeliu Lukáša (5, 33 – 39). Veríme, že Vám prinesie požehnanie.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Boh robí všetko nové

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od pastora kresťanského centra, Jarka Baču. Špeciálna novoročná kázeň je tvorená z dvoch častí. Prvá časť sa nesie v znamení požehnávania nedávno narodenej Jasmínky (Nový človiečik medzi nami). Potom pokračuje v druhej časti kázne pod názvom Boh robí všetko nové. Veríme, že Vám prinesie požehnanie. Časť č. 1 – Nový

Vypočuť kázeň »
Rudolf Bača

Kristus vs Slovo života

Prinášame Vám audio záznam kázne z bohoslužieb prvého sviatku vianočného. So slovom sa s nami zdieľal Rudko Bača. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.  

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Víťazné Vianoce

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od pastora kresťanského centra, Jarka Baču. Vyrozpráva nám v nej príbeh Vianoc z trocha inej (kozmickej) perspektívy.  Hlavný text je zo Zjavenia Jána, 12tej kapitoly. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Boh má s tebou novú zmluvu

Prinášame Vám audio záznam kázne týždňa od pastora kresťanského centra, Jarka Baču. Vraví, že je Božou víziou mať Jeho kráľovstvo tu na zemi a nadväzuje na to, že s Bohom máme záväzok – novú zmluvu. Veríme, že Vám prinesie požehnanie.

Vypočuť kázeň »