ARCHÍV KÁZNÍ

Jaroslav Bača

Ježiš uzdravuje

Uplynulú nedeľu u nás v KC Senica opäť slúžil slovom pastor Jaroslav Bača. Pokračuje v téme Základy viery. Tento raz si posvietil na službu uzdravovania. Nosný text kázne nájdeme v Skutkoch – tretej kapitole. Prepáčte za zhoršenú kvalitu nahrávky.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Zdieľanie bratov z Indie & Buď ako Ježiš

Táto nedeľa sa u nás v KC Senica niesla v Kristocentrickom duchu. Slovo od pastora Jarka Baču s názvom Buď ako Ježiš akoby nadväzovalo na zdieľanie sa hostí pochádzajúcich z ďalekej Indie. Príjemné počúvanie prajeme. ZDIEĽANIE BRATOV Z INDIE KÁZEŇ  

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Pád a spasenie človeka

Kázeň z uplynulej nedele od pastora KC Senica Jaroslava Baču nás opäť uvádza do základov viery. Hlavný text nájdeme v evanjeliu podľa Lukáša -18. kapitola. Veríme, že vám prinesie požehnanie.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Kto je Boh

Uplynulú nedeľu sa u nás v KC Senica prihováral slovom pastor Jaroslav Bača. Pokračuje v téme Základy viery. Kládli ste si už niekedy v živote otázku: Kto je Boh? Naozaj ho poznám? Je skutočný? Nemýlim sa?… Spravte si pohodlie a vypočujte si túto kázeň. Hlavný text nájdeme v Skutkoch apoštolov, 17. kapitole.

Vypočuť kázeň »
Júlia Štofanová

Bože, Ty maľuj

Uplynulá nedeľa u nás v KC Senica bola špeciálna. Slovom nám slúžila policajná duchovná kpt. Mgr. Júlia Štofanová. Jej kázeň bola umelecká. Pripomenuli sme si, ako Boh na počiatku stvoril z ničoho všetko. Kazateľka nás pozýva k tomu, aby sme aj my Bohu dovolili maľovať/ tvoriť v našom živote to, čo je na Jeho srdci.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Inšpirácia Božieho slova

Kázeň z uplynulej nedele od pastora KC Senica Jaroslava Baču nás opäť uvádza do základov viery. Tentoraz sa zameriava na Božie slovo a jeho inšpiráciu Bohom, ale aj na to ako je potrebné nie len túto knihu čítať, ale ju aj žiť.  

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Choď, rob a uč

Novoročná kázeň od pastora KC Senica Jaroslava Baču otvára novú sériu kázní. V nej sa budeme venovať základom viery a ako poznanie Boha uplatniť v živote. V otváracom slove sme povzbudzovaní, aby sme žili s Bohom jednoducho a vitálne. Hlavný text nájdeme v evanjeliu podľa Matúša, 28. kapitole.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Vianoce musia mať Máriu

Mária ako služobnica Pánova sa stala príkladom správneho služobníka v slove od pastora KC Senica Jaroslava Baču. Aké vlastnosti a charakter ju k tomu kvalifikovali sa dozviete po vypočutí nasledujúcej kázne.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Vianočné tlaky

Pastor KC Senica Jaroslav Bača prináša posolstvo aktuálne pre prebiehajúce predvianočné obdobie plné tlakov z každej strany. O aké tlaky ide a ako sa s nimi vysporiadať si môžete vypočuť v nasledujúcej kázni.

Vypočuť kázeň »
Katarína Bačová

Konfrontuj Boha

Uplynulú nedeľu u nás v KC Senica slúžila slovom Katarína Bačová. Pokračuje v línii kázní pod názvom Revival. Povzbudzuje nás v nej byť živými a statočnými kresťanmi. Hlavný text nájdeme v starozákonnej knihe Jób. Veríme, že vám prinesie požehnanie.

Vypočuť kázeň »