ARCHÍV KÁZNÍ

Jaroslav Bača

Krst, ponorenie

Prinášame vám záznam kázne z uplynulej nedele. Slovom sa s nami zdieľal pastor zboru Jaroslav Bača. Pokračuje v línii Základy viery a zameral sa na tému krst – ponorenie. Príjemné počúvanie prajeme.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Večera Pánova

Radi by sme sa s vami zdieľali so slovom, ktoré zaznelo u nás v KC Senica uplynulú nedeľu. Pastor Jaroslav Bača pokračuje v sérii kázní Základy vierouky. Tentoraz sa zameral na tému Večera Pánova.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Ježiš uzdravuje

Uplynulú nedeľu u nás v KC Senica opäť slúžil slovom pastor Jaroslav Bača. Pokračuje v téme Základy viery. Tento raz si posvietil na službu uzdravovania. Nosný text kázne nájdeme v Skutkoch – tretej kapitole. Prepáčte za zhoršenú kvalitu nahrávky.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Zdieľanie bratov z Indie & Buď ako Ježiš

Táto nedeľa sa u nás v KC Senica niesla v Kristocentrickom duchu. Slovo od pastora Jarka Baču s názvom Buď ako Ježiš akoby nadväzovalo na zdieľanie sa hostí pochádzajúcich z ďalekej Indie. Príjemné počúvanie prajeme. ZDIEĽANIE BRATOV Z INDIE KÁZEŇ  

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Pád a spasenie človeka

Kázeň z uplynulej nedele od pastora KC Senica Jaroslava Baču nás opäť uvádza do základov viery. Hlavný text nájdeme v evanjeliu podľa Lukáša -18. kapitola. Veríme, že vám prinesie požehnanie.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Kto je Boh

Uplynulú nedeľu sa u nás v KC Senica prihováral slovom pastor Jaroslav Bača. Pokračuje v téme Základy viery. Kládli ste si už niekedy v živote otázku: Kto je Boh? Naozaj ho poznám? Je skutočný? Nemýlim sa?… Spravte si pohodlie a vypočujte si túto kázeň. Hlavný text nájdeme v Skutkoch apoštolov, 17. kapitole.

Vypočuť kázeň »
Júlia Štofanová

Bože, Ty maľuj

Uplynulá nedeľa u nás v KC Senica bola špeciálna. Slovom nám slúžila policajná duchovná kpt. Mgr. Júlia Štofanová. Jej kázeň bola umelecká. Pripomenuli sme si, ako Boh na počiatku stvoril z ničoho všetko. Kazateľka nás pozýva k tomu, aby sme aj my Bohu dovolili maľovať/ tvoriť v našom živote to, čo je na Jeho srdci.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Inšpirácia Božieho slova

Kázeň z uplynulej nedele od pastora KC Senica Jaroslava Baču nás opäť uvádza do základov viery. Tentoraz sa zameriava na Božie slovo a jeho inšpiráciu Bohom, ale aj na to ako je potrebné nie len túto knihu čítať, ale ju aj žiť.  

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Choď, rob a uč

Novoročná kázeň od pastora KC Senica Jaroslava Baču otvára novú sériu kázní. V nej sa budeme venovať základom viery a ako poznanie Boha uplatniť v živote. V otváracom slove sme povzbudzovaní, aby sme žili s Bohom jednoducho a vitálne. Hlavný text nájdeme v evanjeliu podľa Matúša, 28. kapitole.

Vypočuť kázeň »
Jaroslav Bača

Vianoce musia mať Máriu

Mária ako služobnica Pánova sa stala príkladom správneho služobníka v slove od pastora KC Senica Jaroslava Baču. Aké vlastnosti a charakter ju k tomu kvalifikovali sa dozviete po vypočutí nasledujúcej kázne.

Vypočuť kázeň »