KRESŤAN PRED VOĽBAMI

Kresťan sa ocitá pred rôznymi rozhodnutiami – vyberá si školu, zamestnanie, životného partnera, rozhoduje sa pre vieru, pre členstvo v cirkvi… V zásade je podobné čeliť aj voľbám 30.septembra 2023. Vždy je, však, podstatné zachovať si kresťanské srdce aj tvár. 

Keď Ježiš komunikoval s rímskym politikom Pilátom, povedal mu: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.“ (Ján 18, 36) Týmto nám aj dnes hovorí, že Jeho kráľovstvo nie je Rusko, USA, ani Slovensko či iná krajina. Božie kráľovstvo nie je ani politická strana. Ako kresťanom nám to dáva nadhľad a istú dávku slobody nad svetskou mocou. Nemusíme sa motať v nekonečných konfliktoch a zbožňovaní nejakej krajiny, či nejakého politika alebo strany. Božie kráľovstvo je Božie kráľovstvo, nie je z tohto sveta. 

Ako kresťania, však, žijeme vo svete a spolupodieľame sa na tom, kam sa naša krajina uberá. Je správne vážiť si svoju vlasť a ctiť si dedičstvo našich predkov. Prvoradá je, však, príslušnosť ku kráľovstvu Ježiša. Ježiš nezaložil politickú stranu, národnosť, ani štát, ale priniesol na zem Božie kráľovstvo. V modlitbe „Otčenáš“ sa modlíme, aby sa Božia vôľa diala ako v nebi tak aj na zemi. Veríme, že kráľovstvo sveta sa raz stane kráľovstvom Boha. (Zjavenie 11, 15) Do tohto Kráľovstva sa, však, nedostaneme prevratom ani násilím, ale skrze znovuzrodenie – skrze vnútornú premenu nás hriešnikov na Božie deti. Píše sa o tom v Evanjeliu Jána v 3.kapitole.

Kresťan by mal pred voľbami zvážiť, akým hodnotám dáva priechod. Nepodliehajme vyhroteným emóciám politikov a novinárov. Prvotným zámerom politikov je získať hlasy ľudí. Až druhotným zámerom je viesť faktickú diskusiu zameranú na blaho krajiny. Preto sa nedajme zatiahnuť do rôznych vyhlásení, konfrontácií a sľubov, ktoré sa po voľbách aj tak zmenia, ale v nás zanechajú nežiadúce rany a hriechy. 

V predvolebnom období potrebujeme hlavne Boží pokoj a nadhľad. Potrebujeme si držať zameranie na Božie kráľovstvo. V Božom kráľovstve nemá miesto fašizmus, ani gender ideológia, ani korupcia, vykorisťovanie ľudí, či ľahké populistické riešenia. Vo voľbách síce nevolíme Božie kráľovstvo, ale bolo by fajn, ak by sa naša voľba blížila hodnotám Krista. A dajme si v tom istú dávku slobody a úcty voči iným. Ľudia okolo nás nie sú len voliči. Sú to naši blízki, naši susedia a priatelia. Nedopustime, aby nám naše vzťahy pokazilo pár ľudí, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v parlamente. Nestojí to za to. 

Na záver by som nám rád odovzdal požehnanie: „Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni, nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý, nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj.“ (4.Mojžišova 6, 25-26)