Archív kategórie

Zamyslenie

KRESŤAN PRED VOĽBAMI

Kresťan sa ocitá pred rôznymi rozhodnutiami – vyberá si školu, zamestnanie, životného partnera, rozhoduje sa pre vieru, pre členstvo v cirkvi… V zásade je podobné čeliť aj voľbám 30.septembra 2023. Vždy je, však, podstatné zachovať si kresťanské srdce aj tvár.  Keď Ježiš komunikoval s rímskym politikom Pilátom, povedal mu: „Moje kráľovstvo nie je z tohto

Čítaj ďalej »

DESIATKY A ŠTEDROSŤ

Cirkev potrebuje na svoju činnosť rovnako peniaze ako ju potrebujú rodiny, jednotlivci, školy, športové kluby, kultúrne inštitúcie… Registrovaným cirkvám štát prispieva na pokrytie výdajov. Niektoré pomoc od štátu odmietajú. Príspevok štátu na Apoštolskú cirkev iba z malej časti pokrýva platy pastorov. Iné výdavky sú v plnej réžii ochotných darcov. Bežní veriaci AC svojimi dobrovoľnými príspevkami

Čítaj ďalej »

SEKTÁRSKE NÁLEPKY

Slovo „sekta“ v nás prirodzene vyvoláva strach. Často sa za ním skrýva fanatizmus, ktorý devastuje životy ľudí. Niečo úplne iné je, keď niekto hlava – nehlava osočuje druhých označením „sektári“. A práve to je témou tohto článku.  Z mnohých skúseností je zjavné, že ľudia nevedia, čo vravia. V niektorých definíciách objavíme, že sektou nemusí byť

Čítaj ďalej »

PREČO NEMÁME TOĽKO SVIATKOV?

Apoštolská cirkev patrí medzi evanjelikálne a letničné cirkvi. Počas roka nemáme toľko sviatkov ako tradiční veriaci. Evanjelikálne a letničné cirkvi si aj pri svätení sviatkov snažia vystačiť praxou prvotnej cirkvi tak ako sa o nej dočítame na stránkach Biblie. Veríme, že vierouka a prax Ježiša a jeho prvých učeníkov je dostatočná aj pre dnešnú dobu

Čítaj ďalej »

KRESŤANSKÁ SLOBODA

KRESŤANSKÁ SLOBODA Gal 5, 1-6: 1Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! 2Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. 4 Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z

Čítaj ďalej »

KRISTUS – ZÁKLAD CIRKVI

  1Kor 3, 10-11: Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.  Z kníh Novej zmluvy zreteľne poznáme, že poslaním Kristom vyvolených apoštolov

Čítaj ďalej »

BIBLIA PLNÁ ČIPOV

Nakoľko milujeme senzačné nadpisy, hneď na začiatok si ujasnime, že slovo “čip” resp. „čipovanie“ sa v Biblii nenachádza. Rovnako sa v Biblii nespomínajú ani smartfóny, televízory, či automatické práčky – objavy súčasnej doby. Napriek tomu je možne vidieť súvislosť s dnešným čipovaním v Zjavení Jána 13, 16-17. Píše sa tam o šelme podobnej Baránkovi: „…pôsobí,

Čítaj ďalej »

PRVÝ ALEBO POSLEDNÝ?

Súťaživosť tu bola odjakživa. Do určitej miery je prirodzená a dobrá. No každá miera sa vie presypať. Potom už aj taký futbal nie je pekné popoludnie s priateľmi, ale boj o výsledok. Popri ňom pár doráňaných nôh aj duší. Môj syn je teraz v období, keď rád súťaží: kto sa skôr oblečie, kto skôr zje

Čítaj ďalej »

VIANOCE MUSIA MAŤ MÁRIU

Vianoce sú o narodení Ježiša. Prišiel na svet, aby nás zachránil z našich hriechov. Boh sa rozhodol, že svojho Syna pošle na svet rovnakou cestou ako sem prišiel každý z nás – narodí sa. Naše náboženské predstavy o dôstojnosti Božích činov dostávajú zabrať. Kto by bol povedal, že Boh použije obyčajný pôrod na niečo veľkolepé.

Čítaj ďalej »

VŠETKO NOVÉ?

Priatelia, máme pred nami ďalší rok – 2019. Sláviť príchod nového roka je tradícia, akási spoločenská dohoda, spojená s nádejou a očakávaním niečoho lepšieho. Podľa nášho gregoriánskeho kalendára je Nový rok 1.januára. No, múdra internetová Wikipédia vraví, že existujú aj iné kalendáre – napríklad židovský Nový rok Roš hašana pripadá na náš september (pričom dátum

Čítaj ďalej »