BIBLIA PLNÁ ČIPOV

Nakoľko milujeme senzačné nadpisy, hneď na začiatok si ujasnime, že slovo “čip” resp. „čipovanie“ sa v Biblii nenachádza. Rovnako sa v Biblii nespomínajú ani smartfóny, televízory, či automatické práčky – objavy súčasnej doby. Napriek tomu je možne vidieť súvislosť s dnešným čipovaním v Zjavení Jána 13, 16-17. Píše sa tam o šelme podobnej Baránkovi: „…pôsobí, že všetci — malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci — dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena.“

Slabinou “čipového výkladu” je, že sa opiera o 2 uvedené verše z Biblie. Iné pasáže Písma na podporu tejto teórie mi nie sú známe. Napokon, je všeobecne známe, že postaviť nejaké biblické učenie na 2 veršoch je pochybné. 

Ďalšou slabinou “čipového výkladu” je triafanie, čo je v knihe Zjavenia symbolické a čo doslovné. Je na mieste pochybovať o tom, či znak na čele alebo ruke musí byť za každú cenu nejaký fyzický znak, napr. čip. Ak by to bol predsa len fyzický znak na ruke, okrem mikročipa to môže byť aj tetovačka alebo registračná páska umožňujúca vstup na konferenciu. Je podľa Biblie každý holub Duch Svätý? Je Baránok doslovne Ježiš? Je zrejmé, že sa jedná len o symboly. 

Okrem čipového výkladu je medzi biblistami známy výklad, že znak na čele alebo ruke znamená stotožniť svoju myseľ (čelo) a skutky (ruky) so Satanom. Porozumenie symbolov a obrazov je kľúčové pre doslovný výklad. Inak doslovný výklad nie je doslovný, ale násilný až senzačný. Nám, však, ide o seriózne hľadanie významu Božieho slova. Napokon, niekedy radšej pomlčíme, keď nevieme.

Aby sme si to celé zhrnuli: Biblia nie je plná čipov. Stotožňovanie Zjavenia 13, 16-17 s dnešným čipovaním je možné, ale zároveň veľmi otázne. Len samotný znak na čele alebo na ruke nerobí z niekoho kresťana, ani pohana. Pointa Jánovej symboliky je stotožniť sa mysľou a skutkami.

Podobne ani stotožňovanie čipovania s testovaním na covid 19 či s očkovaním proti tejto chorobe nie je fakticky podložené. Ak by vám ktosi dal niečo do tela, tak v biblickom zmysle nebezpečenstvo je len vtedy, ak ste sa týmto aktom rozhodli myslieť a konať bezbožne. Inak takéto alebo podobné označovanie ľudí nie je témou Zjavenia Jána 13, 16 – 17. Čipy máte už teraz vo svojich mobiloch, tabletoch, platobných a iných kartách. Nerobí to z vás lepších ani horších ľudí. Čo sa týka samotného očkovania alebo testovania – to je v prvom rade vec odborníkov a vášho prístupu k svojmu zdraviu. K tomu sa v tomto článku nevyjadrujem. Napokon prajem všetkým pekný deň s čipmi aj bez čipov a najmä bez senzácií.