BIBLIA PLNÁ ČIPOV

Nakoľko milujeme senzačné nadpisy, hneď na začiatok si ujasnime, že slovo “čip” resp. „čipovanie“ sa v Biblii nenachádza. Rovnako sa v Biblii nespomínajú ani smartfóny, televízory, či automatické práčky, teda objavy súčasnej doby. Napriek tomu je možne vidieť súvislosť s dnešným čipovaním v Zjavení Jána 13, 16-17. Píše sa tam o šelme podobnej Baránkovi: „…pôsobí, že všetci — malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci — dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena.“

Slabinou “čipového výkladu” je, že sa opiera o 2 uvedené verše z Biblie. Iné pasáže Písma na podporu tejto teórie mi nie sú známe. Napokon, je všeobecne známe, že postaviť nejaké biblické učenie na 2 veršoch je pochybné. 

Ďalšou slabinou “čipového výkladu” je triafanie, čo je v knihe Zjavenia symbolické a čo doslovné. Je na mieste sa spýtať, či znak na čele alebo ruke musí byť len a len fyzický znak?! Je Ježiš doslovne zvieratko – baránok a Duch Svätý holubica, alebo sa to myslí len symbolicky? Ak by to bol predsa len fyzický znak na ruke, okrem mikročipa to môže byť aj tetovačka alebo registračná páska umožňujúca vstup na konferenciu. Ján v knihe Zjavenia spomína rôzne bytosti, 144.000 ľudí z Izraela, 1000 rokov a rôzne iné symboly, ktoré majú svoj význam najmä v obraznom jazyku. Podobne ako je tomu u väčšiny prorokov z Biblie.

Okrem čipového výkladu je medzi biblistami známy výklad, že znak na čele alebo ruke znamená stotožniť svoju myseľ (čelo) a skutky (ruky) so Satanom. Tento výklad je snahou pochopiť zmysel symbolov a obrazov. Ak by sme takéto výklady Biblie odmietli, tak pri Večeri Pánovej by sme doslovne prijímali fyzické telo a krv. Podobne by sme doslovne vylúpili svoje oko a odťali si ruku, keď by nás pokúšali. To všetko je v Biblii a vyžaduje si to pochopenie, nie slepé nasledovanie. Porozumenie symbolov a obrazov je kľúčové pre doslovný výklad. Inak doslovný výklad nie je doslovný, ale fanatický, resp. senzačný. Nám, však, ide o seriózne hľadanie významu Božieho slova s tým, že niekedy radšej pomlčíme, keď nevieme.

Aby sme si to celé zhrnuli: Mať uvedené znaky znamená myslieť a konať podľa Satana. A toto je príznačné pre každú dobu, nielen súčasnú. Táto symbolika môže mať aj fyzickú podobu. Avšak, len samotný znak na čele alebo na ruke, nech by to bol aj krížik, nerobí z niekoho kresťana, ani pohana. Pointa Jánovej symboliky je stotožniť sa mysľou a skutkami.

Pozrime sa ešte na praktický rozmer – stotožňovanie čipovania s testovaním na covid 19 či s očkovaním proti tejto chorobe. Doposiaľ som nepočul o tom, že by obyčajné očkovanie alebo výter z nosohltanu poňal niekto takto fantazijne. Je to podobná forma konšpirácie ako to, že nás pozorujú mimozemštania, alebo že Ježiš mal ženu a deti. Spôsob narábania s faktami a dojmami je tam rovnaký. Chceme ísť naozaj cestou podozrievania a hľadania senzácií? Potrebujeme tento adrenalín, alebo nám stačí zdravý rozum a praktický život? Obzvlášť sa pýtam kresťanov, ktorí majú mať úctu k Božiemu slovu a plniť úlohy, ktoré im dal Ježiš: “Potrebujeme Božie slovo robiť zaujímavejším než je?”

Úplne na záver: Ak by vám ktosi dal niečo pod kožu, tak v biblickom zmysle nebezpečenstvo je len vtedy, ak ste sa týmto aktom rozhodli myslieť a konať bezbožne. Inak takéto alebo podobné označovanie ľudí nie je témou Zjavenia Jána 13, 16 – 17. Čipy máte už teraz vo svojich mobiloch, tabletoch, platobných a iných kartách. Nerobí to z vás lepších ani horších ľudí. Čo sa týka očkovania alebo testovania – to je v prvom rade vecou lekárov. K tomu sa v tomto článku nevyjadrujem. Osožné pre nás všetkých je, keď medicínu nemiešame s politikou a náboženstvom. Síce všetko so všetkým súvisí, ale každý má svoje kompetencie a mantinely. Preto keď riešite hypotéku, nechoďte za zverolekárom a keď potrebujete zaočkovať psíka, nechoďte s tým do banky. Skúste prežiť dnešný deň len tak bez senzácie, pokojne, s Bohom.

Share on facebook
Share on print
Share on email