VŠETKO NOVÉ?

Priatelia, máme pred nami ďalší rok – 2019. Sláviť príchod nového roka je tradícia, akási spoločenská dohoda, spojená s nádejou a očakávaním niečoho lepšieho. Podľa nášho gregoriánskeho kalendára je Nový rok 1.januára. No, múdra internetová Wikipédia vraví, že existujú aj iné kalendáre – napríklad židovský Nový rok Roš hašana pripadá na náš september (pričom dátum je pohyblivý). Pravoslávni veriaci oslavujú Nový rok až nášho 14.januára. Mohli by sme ešte spomenúť čínsky kalendár a ich Nový rok, ale to by sme sa úplne domotali. Kalendár v despotickej Severnej Kórey sa zasa počíta od narodenia ich vodcu Kim Il Sunga, teda od nášho roku 1912. Z pozoruhodných dôvodov sa však tento panovník nenarodil v roku 0, ale v roku 1. Matematicky to znamená, že sa narodil ako jednoročný. Ak by to ich propaganda nebrala smrteľne vážne, bolo by to aj úsmevné. Mohli by sme pokračovať v ďalších príkladoch rôznych krajín. Skrátka, mnohé krajiny popri našom kalendári fungujú aj s tým svojím. Pritom sa jedná o niekoľko miliónové skupiny ľudí na našej planéte. Prečo o tom píšem? Preto aby si videl, aké relatívne je dúfať v nejaký deň, ale zároveň akú silu má, keď sa zomkneme v akýkoľvek deň v očakávaní niečoho nového a lepšieho.

V Biblii sa píše, že Boh tvorí všetko nové. (Zjavenie Jána 21, 5) Toto zaznieva v kontexte, že Boh nahradí naše nebo a zem novou zemou a nebom. Boh bude prebývať medzi nami. Zotrie nám z očí každú slzu, smrť už viac nebude, ani bolesť, ani smútok. Prístup k tomuto má každý, ale treba sa kvalifikovať, lebo ako sa tam píše: zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“

Kvalifikovať sa môžeš poznaním a zamilovaním sa do Krista. On je našou záchranou, lebo sa za nás obetoval na kríži. Ak sa mu dáš, zmení ťa to tak, že staré – skazené veci v tvojom živote pominú a nastanú nové – dobré Božie. Možno budeš mať rovnakú chladničku, ale budeš Bohu ďakovať za jedlo a deliť sa s druhými. Vzdialený Boh sa pre teba stane Otcom. Tvoj život sa zacieli na Krista a na žehnanie druhých.

Naozaj tvorí Boh všetko nové? Nestačilo by len niečo? Slová Biblie vravia, že všetko. Všetko, čo tu je a aj ty sám budú nové – nielenže lepšie, ale dokonalé. Ak sa pozrieme na slovo „tvorí“ alebo „robí“ v pôvodnom jazyku, zistíme, že sa jedná o prítomný čas aktívny. Teda, Boh už teraz – v túto sekundu robí všetko nové a robí to nie ako robotníci platení od hodiny, robí to mega-aktívne. Nejde o nejaké hlúpe komerčné novinky, ale o Božie. Nebo je otvorené, lebo ho otvoril Kristus, keď zomieral za naše hriechy na kríži. Nedaj sa odhovoriť svojím strachom ani tým, čo si pomyslia ľudia alebo tým, že je to príliš dobré na to, aby to mohlo byť skutočné. Nebo je skutočné a chce prísť do tvojho srdca, do tvojej domácnosti, do cirkví, do celých miest a úplne všade. Boh tvorí všetko nové. Pridaj sa k tejto obnove. Na našich spoločných nedeliach v januári sa budeme venovať tejto téme.