AJ TY MÔŽEŠ BYŤ JEŽIŠOVOU MATKOU

15.septembra býva veľký sviatok panny Márie. Všetci kresťania ju považujú za významnú ženu, ktorá porodila Božieho Syna. Je to predsa Ježišovou matkou. Aj my v kresťanskom centre si od nej berieme príklad. Biblia zaznamenáva z jej života zopár podnetných inšpirácií, ktoré sú stále aktuálne aj pre naše storočie. Prvou inšpiráciou je dôvera voči Bohu, ale aj vo vzťahu s nastávajúcim manželom. Hlavne Jozef musel mať riadne sústo dôvery. Predstavme si, ako za ním zájde Mária a vraví mu, že čaká bábätko. Ako správny chlap si všetko spočíta: „Nespal som s ňou, tak ako môže byť tehotná!?“ Podozrievanie, že dieťa má s druhým, je na mieste. Lenže, Mária tvrdí, že Otcom dieťaťa je sám Boh. A to je ešte silnejšia káva. Ako sa asi tváril jej snúbenec Jozef, keď počul tento výklad? Ak by mu Boh vo sne všetko neobjasnil, s Máriou by sa rozišiel. Nič iné im nezostávalo, iba dôverovať Bohu a jeden druhému. Ďalšou inšpiráciou je oslava Boha. Biblia vraví, že Mária chválila Boha. Ospevuje ho ako svojho Spasiteľa. Mária bola jednoducho hriešna ako každý z nás. Jej precitnutie vlastného spasenia bolo možno o niečo citlivejšie než to naše. Za jej hriechy zomieral jej vlastný Syn, ktorého porodila. V Biblii sa spomína aj to, že blahoslaviť ju budú všetky generácie. (Evanjelium Lukáša 1,48) Prečo? Lebo z jej lona sa narodil Spasiteľ – Ježiš. Blahoslaviť niekoho je prejav úcty. No, podobne blahoslaviť môžete aj mňa, dokonca aj ty sám môžeš byť blahoslavený. Ježiš vymenúva veľmi dlhý zoznam blahoslavených ľudí. Blahoslavení sú chudobní, žalostiaci, milosrdní, čistého srdca… (Evanjelium Matúša 5.kapitola) Pri príležitosti sviatku sedembolestnej panny Márie máme na výber – buď vezmeme Máriu reálne alebo ju nábožensky prikrášlime. Táto svätá žena si aj dnes zaslúži našu úctu. Aj v tom, že zoberieme vážne, čo o nej vraví Božie slovo. Ježiš sa nikdy nemodlil k Márii a ani z nej nespravil nejakú špeciálnu modlitebníčku. Učí nás modliť sa „Otče náš“, teda k Bohu. V Biblii nie je žiadna zmienka o tom, že by Mária bola bez hriechu. Nie je zmienka ani o jej nanebovzatí. Nič z toho tam nenájdeme. Potom skutočná Mária je iná osoba než tá, ku ktorej sa možno modlíte. Je to zrejme šokujúce. No, nemôžem za to, že to tak je. Môže za to Biblia. A ešte úplne na záver – za Ježišom raz prišli jeho príbuzní. Učeníci mu vraveli: „Pozri, tvoja matka a bratia aj sestry sú vonku a hľadajú ťa.“ Chceli ho doviesť naspäť domov, lebo si mysleli, že sa zbláznil. Tak to vyplýva z kontextu. No, Ježiš sa poobzeral po ľuďoch, čo sedeli okolo neho a povedal: „Hľa, moja matka i moji bratia, lebo mojím bratom, sestrou a matkou je každý, kto plní Božiu vôľu.“ (Evanjelium Marka 3, 34 – 35) Áno, aj ty môžeš byť Ježišovou matkou, jeho bratom či sestrou. A isto je to užitočnejšie než vytvárať nejaký kult Márie. Treba len žiť tak ako chce Boh – činiť Jeho vôľu. Z tejto Ježišovej odpovede mi príde rozumnejšie byť radšej Ježišovou matkou než vytvárať kult jeho matky. No, zostáva na každom, ako si túto pointu u seba utrasie.