TVOJE OSOBNÉ LETNICE

Je to sviatok zoslania Ducha Svätého na prvých kresťanov v Jeruzaleme. Chápem, že pre bežného čitateľa je Duch Svätý ako rozprávková bytosť. Počul som raz jedno dievča ako každú chvíľu spomínala Ducha Svätého. Odvrkovala tak napr. na otázky typu: „To tričko si dostala od rodičov na narodeniny?“ – Zvyčajne odpovedala: „A čo si myslíš, že som to dostala od Ducha Svätého?!“ V našich kresťanských kruhoch takéto vyjadrenia vnímame ako branie Božieho mena nadarmo. Na druhej strane – ak by ľudia vnímali Boha osobne, isto by zmenili aj slovník. Niekedy jednoducho nevieme, čo vypustíme z úst… Opačnú skúsenosť som mal, keď som počúval pieseň od skupiny Hillsong What a beautiful name it is, čo v preklade znamená Aké nádherné je to meno (Ježiš). Mňa osobne táto pieseň dostala. Jeden človek ju na youtube komentoval slovami: „Hoci nie som kresťanom a ani nechodím do cirkvi, z tejto piesne mám husaciu kožu a keď sa pozriem na všetkých tých ľudí, tak z toho vyžaruje niečo veľmi pozitívne a silné.“ Niekto mu na to odpísal: „To nie je husacia koža, ale Duch Svätý, ktorého cítiš.“ Priatelia, Ducha Svätého môžeme fyzicky cítiť, počuť jeho hlas vo svojom srdci, zažiť Ho ako prekypujúcu radosť, ako silné precitnutie, že Boh ťa miluje, že obetoval svojho Syna namiesto teba, za tvoje hriechy, bolesti a trápenia. O tom sú Letnice, že nebo prišlo na zem v osobe Ducha Svätého. On chce byť tak blízko teba, že až v tebe samom. V Biblii sa píše o kresťanoch: „Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“ (2.Timoteovi 1,17) Na inom mieste v Biblii je úžasne opísaná cesta Boha k človeku, a teda aj k tebe: „Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutiahodní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa… (Títovi 3, 3-6) To je Božie slovo, toto ti dnes Duch Svätý hovorí . Priatelia, ak by vám tento článok mal niečo dať, tak nech vám dá silne precitnúť Boha. Trojjediný Boh (Otec, Syn a Duch Svätý) ťa volá, aby si opätoval Jeho lásku, aby si Ho precitol, padol na svoje kolená a povedal: „Tu som, už nechcem pred Tebou utekať…“ Verím, že zažiješ silné stretnutie s Bohom, tvoje osobné Letnice, ktoré ti otvoria nový rozmer života.